เดือน: เมษายน 2022

หน้าหงายไหมละ
ไม่เสียขวัญ
ไม่ยุติธรรม
ขาดแค่ประตู