Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับ และเงื่อนไขของการใช้บริการที่เว็บไซต์ directoryufabet.xyz เป็นสิ่งสำคัญต่อการเข้ามาใช้บริการ เพราะท่านจะเป็นที่จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ก่อน เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าใช้งานอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดต่อการใช้งาน ซึ่งคุณต้องยินยอมตามข้อบังคับ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

Terms and conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไขการใช้บริการกับทางเว็บ

 1. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การเข้ามาใช้บริการที่เว็บไซต์ directoryufabet.xyz ถือว่าคุณได้ทำการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 2. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การสมัครสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนทุกอย่าง และทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการ กับผู้ใช้ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งการยกเลิกสมาชิก เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณ หากคุณละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดเอาไว้
 3. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางเว็บ directoryufabet.xyz จะปฏิเสธความผิดชอบ สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิม
 4. การใช้งาน : คุณต้องใช้บริการของเราตามกฎ และข้อบังคับที่ทางเว็บไซต์กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน หรือการทำรายการอื่น ๆ คุณต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนด
 5. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ทางเว็บไซต์ directoryufabet.xyz จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 6. ข้อมูลส่วนบุคคล : เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ซึ่งทางเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ
 7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นของ directoryufabet.xyz และไม่สามารถดัดแปลง หรือคัดลอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 8. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ จะถูกควบคุมเป็นอย่างดี และจะมีการตีความตามกฎหมาย จากการขัดแย้งที่เกิดขึ้น และจะถูกไต่สวนตามกฎหมายต่อไป
 9. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : directoryufabet.xyz มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ได้ทุกช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. การละเมิดข้อตกลง : หากคุณละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ต่าง ๆ ในการดำเนินการตามกฎหมาย
 11. การติดต่อ : หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ contact@directoryufabet.xyz